content

content

content

content

LEM logistics is de oefenfirma van VDAB-Competentiecentrum Vilvoorde. Alle transacties zijn virtueel en niet rechtsgeldig.

Akkoord

Bij het afsluiten van eender welk dossier bij LEM logistics wordt de klant geacht de algemene voorwaarden te kennen en te aanvaarden.
Het contract is definitief en onherroepelijk vanaf het ondertekenen van een bestelbon.

Prijzen

De prijzen zijn in euro en zijn afhankelijk van de zone, het gewicht en het volume. Alle prijzen zijn exclusief BTW.

Elke zending wordt door ons gewogen zodat we kunnen nakijken of het gewicht juist is. Indien dit niet het geval is, zal de klant gecontacteerd worden om een nieuwe prijs overeen te komen.

Verlies of schade

In geval van verlies of schade zijn de goederen verzekerd voor een maximum van 10 euro per kilogram. Voor goederen met een hogere waarde moet de klant zelf een verzekering nemen.
Een verzekering voor uitzonderlijke voorvallen zoals files als gevolg van een staking, een kaping, … is ten laste van de klant.
Goederen die al beschadigd zijn bij het ophalen worden niet aanvaard.

Voor elk geval van schade ontstaan tussen de ophaling en de levering wordt een schaderapport gemaakt door de afhandelingsagent of door de douane ‘officier’.

Elke schadeclaim moet ons bereiken binnen 48 uren na de levering en moet schriftelijk bevestigd zijn.

Betalingsvoorwaarden

Met uitzondering van andere afspraken, dient de betaling van facturen te gebeuren binnen 30 dagen na factuurdatum.
In geval van laattijdige betaling zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verhoging van het factuurbedrag plaatsvinden, met een verwijlinterest van 5 % per maand.